Doanh nghiệp niêm yết

SAF: CTCP Đầu tư Tín Việt - Cổ đông lớn - đăng ký bán 790.492 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đầu tư Tín Việt
  • Số ĐKKD: 0304968635
  • Mã chứng khoán:   SAF
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 790.492 CP
  • Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17,38959%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 790.492 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu danh mục đầu tư
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/03/2012
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/05/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: