Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Ông Văn Đình Hoan - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 10.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của ông Văn Đình Hoan Phó Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất Việt Trì như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Văn Đình Hoan
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán:HVT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16.594 CP (tỷ lệ 0,23%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/10/2011
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2011

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: