Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Ngày 07/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO (mã CK:   SAF) như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2012
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2012
  • Lý do và mục đích:
  • Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01-01 ( 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết)
  • Thời gian họp: 06/04/2012
  • Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn New World (địa chỉ : 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM)
  • Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: