Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Ngày 03/01/2012, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Hóa chất Việt Trì (mã CK: HVT) như sau:
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2012
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2011
  • Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  • Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Hóa Chất Việt Trì
+ Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, TP.Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
+ Điện thoại: 0210 3911513 - 3913742 - 3911697 Fax: 0210 3911512.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: