Doanh nghiệp niêm yết

LUT: Bà Nguyễn Thị Hồng, Thành viên HĐQT đã bán 100.000 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
  • Mã chứng khoán giao dịch: LUT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 350.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 100.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 250.000 CP
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/08/2010 đến ngày 10/08/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: