Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Ông Văn Đình Hoan - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 5.500 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Văn Đình Hoan - Phó Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất Việt Trì như sau:
  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Văn Đình Hoan
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán:      HVT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16.594 CP (tỷ lệ 0,23%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.500 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.094 CP (tỷ lệ 0,31%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến giá không như kỳ vọng
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 28/09/2011
  • Ngày kết thúc giao dịch: 28/11/2011.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: