Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Ngày 27/04/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:

1.         Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2012

2.         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2012

3.         Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:

-        Tỷ lệ thực hiện: 25%/ mệnh giá (2.500 đồng/ cổ phiếu)

-        Thời gian thực hiện: 11/05/2012

-        Địa điểm thực hiện:

+        Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại văn phòng CTCP lương thực thực phẩm Safoco số 7/13-7/25 Kha Vạn cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp.HCM. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo CMND, sổ cổ đông để nhận cổ tức. Trường hợp cổ đông có ủy quyền cho người khác đến nhận cổ tức thì người được ủy quyền khi đến nhận mang theo Giấy ủy quyền hợp lệ và CMND.

+    Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các TVLK nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: