Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Ông Nguyễn Tuấn Bao - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 115.432 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tuấn Bao
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán:  SAF
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 115.432 CP (tỷ lệ 0,03%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 115.432 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/04/2012
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/06/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: