Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Bà Phạm Thanh Loan - Thành viên BKS - đã bán 11.700 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: PHẠM THANH LOAN
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  • Mã chứng khoán:  SAF
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.120 CP (tỷ lệ 0%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.700 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 11.700 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.420 CP (tỷ lệ 0,08%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 23/03/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 23/03/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: