Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Thay đổi Chủ tịch HĐQT

Ông Văn Đình Hoan thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và Hội đồng quản trị bầu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì ( HVT) ngày 07/4/2012; Biên bản số /BB-HĐQT ngày 07/4/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì, Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 07/4/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Nay Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì thông báo các nội dung sau:

1. Ông Lại Cao Hiến thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì để nhận nhiệm vụ khác kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/4/2012.

2. Bà Lê Thị Thái Hường thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát, thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì để nhận nhiệm khác kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/4/2012.

3. Ông Văn Đình Hoan thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và Hội đồng quản trị bầu kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/4/2012 nhiệm kỳ 2009-2013.

4. Bà Vũ Thị Bích Ngọc được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/4/2012 nhiệm kỳ 2009-2013

5. Ông Nguyễn Văn Long được BKS bầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/4/2012 nhiệm kỳ 2009-2013

Thông tin cá nhân:

Họ và Tên:

Văn Đình Hoan

Vũ Thị Bích Ngọc

Nguyễn Văn Long

Ngày tháng năm sinh

20/04/1966

30/05/1985

25/01/1962

Hộ khẩu thường trú

Tổ 12-Phố Long Châu Sa - Thọ Sơn -TP Việt Trì-Phú Thọ

A4-149 Khu đô thị Đại Kim Hoàng Mai - Hà Nội

Phố Việt Thắng - Phường Thanh Miếu - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư công nghệ

Cử nhân kinh tế

Kỹ sư kinh tế

Chức vụ trước khi bổ nhiệm

Phó tổng giám đốc

Chuyên viên Ban tài chính

Trưởng phòng Kế hoạch vật tư

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: