Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Bà Phạm Thị Thu Minh - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 22.962 CP

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thu Minh
 • Mã chứng khoán:SAF
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.907 CP (tỷ lệ 0,01%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thị Thu Hồng
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 195.647 CP (tỷ lệ 4,3%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 22.962 CP
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi tỷ lệ sở hữu
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/04/2012
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/05/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: