Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

HĐQT CTCP Hóa chất Việt Trì đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

  • Giá trị sản xuất công nghiệp: 92,7 tỷ đồng
  • Tổng Doanh thu: 275,0 tỷ đồng
  • Lợi nhuận phát sinh: 20,5 tỷ đồng
  • Tổng mức đầu tư xây dựng: 9,2 tỷ đồng
  • Tổng quỹ tiền lương: 21,0 tỷ đồng
  • Cổ tức: 17%.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: