Doanh nghiệp niêm yết

LUT: Bà Vũ Thị Thứ, Thành viên HĐQT đăng ký bán 500.000 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Đầu tư và Xây dựng Lương Tài, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Thị Thứ
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
  • Mã chứng khoán giao dịch: LUT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 845.500 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 30/09/2010 đến ngày 29/11/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: