Doanh nghiệp niêm yết

SAF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Phát Triển Hùng Hậu

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Phát Triển Hùng Hậu
  • Mã chứng khoán: SAF
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 790.492 CP
  • Tỷ lệ CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17,39%
  • Ngày trở thành cổ đông lớn: 22/03/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: