Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Ông Hoàng Đức Biêng - Thành viên BKS - đăng ký bán 5.000 CP

  •  Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Đức Biêng
  •  Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  • Mã chứng khoán:  HVT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.437 CP (tỷ lệ 0,25%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết việc cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/07/2012
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/08/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: