Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Bà Lê Thị Lệ Hằng - Người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 13.300 CP, đã mua 0 CP

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Lệ Hằng
 • Mã chứng khoán:  HVT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.375 CP (tỷ lệ 0,02%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thành Công
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.875 CP (tỷ lệ 0,01%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13.375 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã bán: 13.300 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 75 CP.
 • Ngày thực hiện giao dịch: Từ ngày 01/06/2012 đến ngày 27/07/2012
 • Lý do không thực hiện giao dịch theo số lượng đăng ký: Không công bố

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: