Doanh nghiệp niêm yết

HVT: Bà Nguyễn Thị Huệ - Người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 1.800 CP

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Huệ
 • Mã chứng khoán:  HVT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.827 CP (tỷ lệ 0,03%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Đức Biêng
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 18.437 CP (tỷ lệ 0,25%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.800 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết việc cá nhân
 • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/08/2012
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/08/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: