Doanh nghiệp niêm yết

SMT: Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 10.500 CP

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Tuấn
 • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
 • Mã chứng khoán:SMT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.100 CP
 • Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0,32902%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.500 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.600 CP
 • Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0,708659%
 • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Khớp lệnh không được
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 09/05/2011
 • Ngày kết thúc giao dịch: 08/07/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: