Doanh nghiệp niêm yết

SMT: Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 10.400 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Tuấn
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  • Mã chứng khoán:  SMT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.600 CP (tỷ lệ 0,71%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.400 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/07/2011
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/09/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: