Doanh nghiệp niêm yết

SMT: Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20.000 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
  • Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Tuấn
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  • Mã chứng khoán giao dịch: SMT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.100 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 09/5/2011 đến ngày09/7/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: