Doanh nghiệp niêm yết

DID: Ông Đoàn Thanh Long - Kế toán trưởng - đã bán 46.500 CP và mua 27.000 CP

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Thanh Long
 • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
 • Mã chứng khoán: DID
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.000 CP (tỷ lệ 3,6%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 55.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP 
 • Số lượng cổ phiếu đã bán: 46.500 CP 
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 27.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 160.500 CP (tỷ lệ 3,21%)
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 04/05/2012
 • Ngày kết thúc giao dịch: 31/05/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: