Doanh nghiệp niêm yết

DID: Bà Bùi Thị Anh Vinh - Ủy viên HĐQT - đã bán 5.000 CP và mua 0 CP

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Anh Vinh
 • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
 • Mã chứng khoán: DID
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.000 CP (tỷ lệ 1,2%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP 
 • Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.000 CP 
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 55.000 CP (tỷ lệ 1,1%)
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 04/05/2012
 • Ngày kết thúc giao dịch: 31/05/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: