Doanh nghiệp niêm yết

DID: Bà Lê Thị Thư - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thư
 • Mã chứng khoán: DID
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 578.000 CP (tỷ lệ 11,56%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thái Học
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 40.000 CP (tỷ lệ 0,8%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 22.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 578.000 CP (tỷ lệ 11,56%)
 • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không khớp được lệnh đặt mua
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 03/05/2012
 • Ngày kết thúc giao dịch: 29/06/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: