Doanh nghiệp niêm yết

SMT: Ngày 11/11/2011, ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2010

  • Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2011
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2011
  • Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đợt 2 năm 2010
  • Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu
  • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ sẽ được chi trả bằng tiền. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu. Số cổ phần cổ đông A được quyền nhận 110 x 6% = 6,6 cổ phần. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 6 cổ phiếu mới và phần lẻ 0,6 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần = 600 đồng cổ đông A sẽ được nhận bằng tiền mặt
  • Địa điểm thực hiện
  • Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại VPĐD CTCP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường, địa chỉ: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình bản chính số cổ phần và Chứng minh thư nhân dân.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: