Doanh nghiệp niêm yết

SMT: Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 9.800 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Tuấn
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  • Mã chứng khoán:  SMT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.600 CP (tỷ lệ 0,71%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.400 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 9.800 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.400 CP (tỷ lệ 1,06%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không khớp lệnh được
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 15/07/2011
  • Ngày kết thúc giao dịch: 13/09/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: