Doanh nghiệp niêm yết

DID: CTCP DIC Đồng Tiến đăng ký mua 500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

 • Tên tổ chức niêm yết: CTCP DIC Đồng Tiến
 • Mã chứng khoán: DID
 • Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Mua làm cổ phiếu quỹ
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Từ nguồn vốn thặng dư
 • Nguyên tắc xác định giá: Gía thị trường
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/08/2012
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/10/2012
 • Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCK Nam Việt.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: