Doanh nghiệp niêm yết

SMT: Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 10.000 CP

1.     Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thiện Cảnh

2.     Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3.     Mã chứng khoán: 
SMT

4.     Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 61.049 CP (tỷ lệ 2,21%)

5.     Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP

6.     Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP

7.     Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 71.049 CP (tỷ lệ 2,57%)

8.     Ngày bắt đầu giao dịch: 31/01/2012

9.     Ngày kết thúc giao dịch: 22/03/2012.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: