Doanh nghiệp niêm yết

SMT: Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 10.000 CP

1.     Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Tuấn

2.     Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

3.     Mã chứng khoán: 
SMT

4.     Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31.058 CP (tỷ lệ 1,12%)

5.     Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP

6.     Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

7.     Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

8.     Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/04/2012

9.     Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/05/2012.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: