Doanh nghiệp niêm yết

DID: Ông Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 357.300 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hùng Cường
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  • Mã chứng khoán: DID
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 357.300 CP (tỷ lệ 7,15%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 357.300 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp nhằm mục đích góp vốn bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp đó
  • Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/08/2012
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/09/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: