Doanh nghiệp niêm yết

SMT: Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 3.000 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thiện Cảnh
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán:    SMT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 71.049 CP (tỷ lệ 2,57%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 74.049 CP (tỷ lệ 2,68%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không khớp lệnh được
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 03/04/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 31/05/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: