Doanh nghiệp niêm yết

DID: Ông Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT - đã bán 357.300 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hùng Cường
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  • Mã chứng khoán: DID
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 357.300 CP (tỷ lệ 7,15%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 357.300 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 357.300 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 31/08/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 31/08/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: