Doanh nghiệp niêm yết

DID: CTCP DIC Đồng Tiến đã mua 0 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

 • Tên tổ chức niêm yết: CTCP DIC Đồng Tiến
 • Mã chứng khoán: DID
 • Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi nên Công ty chưa giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như đã đăng ký.
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 15/08/2012
 • Ngày kết thúc giao dịch: 15/10/2012
 • Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: CTCK Nam Việt.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: