Doanh nghiệp niêm yết

DID: Ngày 15/04/2013, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuDID của CTCP DIC Đồng Tiến như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2013

3. Lý do và mục đích:

  •  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết
  •  Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 11/05/2013
  •  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn CapSaint Jacques – số 169 Thùy Vân, TP.Vũng Tàu.
  • Nội dung họp: * Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

* Bầu thanh viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017

* Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: