Doanh nghiệp niêm yết

DHT: 10/12/2008 Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt

Căn cứ thông báo số 1614/TB-TTLK của Trung tâm Lưu kí, Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

 • Tên tổ chức phát hành: CTCP Dược phẩm Hà Tây
 • Mã chứng khoán: DHT
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2008
 • Ngày giao dịch không hưởng cổ tức:

            + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 8/12/2008

            + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 9/12/2008

 • (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1, bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 8/12 và 9/12/2008)
 • Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng tiền mặt
 • Tỷ lệ thực hiện: 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
 • Thời gian thực hiện: 29/12/2008
 • Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nới mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Chứng khoán An Thành – Tầng 1, tòa nhà 18T2, Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Khi đến mang theo CMND, sổ cổ đông, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền của cổ đông và có xác nhận của chính quyền địa phương.

            Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHT ngày  9/12, 10/12 và 11/12/2008

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: