Doanh nghiệp niêm yết

DHT: 14/4/2009 Ngày ĐKCC chốt danh sách để Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Căn cứ công văn số 412/TB-TTLK ngày 1/4/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

 • Tên tổ chức phát hành: CTCP Dược phẩm Hà Tây
 • Mã chứng khoán: DHT
 • Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 14/4/2009
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền (T+3): 10/4/2009
 • Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
 • Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
 • Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2009
 • Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Dược phẩm Hà Tây-80 Quang Trung – Hà Đông-Hà Nội
 • Trung tâm Lưu ký chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHT ngày 13/4, 14/4 và 15/4/2009.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: