Doanh nghiệp niêm yết

SMT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMT của CTCP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (01 Cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

          - Thời gian dự kiến họp: Công ty sẽ thông báo sau

          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: