Doanh nghiệp niêm yết

DHT: 15/12/2009 - Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 20%/CP

Căn cứ thông báo số 2580/TB-VSD ngày 03/12/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
 • Tổ chức đăng ký giao dịch        : CTCP Dược phẩm Hà Tây
 • Trụ sở chính :  80 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội
 • Tên chứng khoán                                 : Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Hà Tây
 • Mã chứng khoán                                  : DHT
 • Mệnh giá                                             : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
 • Loại chứng khoán                    : Cổ phần phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng           : 15/12/2009.
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền :
 • Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 : 11/12/2009  
 • (Lưu ý : Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 11, 14/12/2009).
 • Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền;
 • Tỷ lệ thực hiện            : 20%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng)
 • Thời gian thực hiện : 31/12/2009.
 • Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận

cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược phẩm Hà Tây, địa chỉ 80 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân;

VSD tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHT : ngày 14/12, 15/12 và 16/12/2009.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: