Doanh nghiệp niêm yết

SMT: Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 2.700 CP

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thiện Cảnh
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán:   SMT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 74.049 CP (tỷ lệ 2,53%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.700 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 76.749 CP (tỷ lệ 2,62%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không khớp lệnh được
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 21/11/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 13/12/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: