Doanh nghiệp niêm yết

DHT: 12/03/2010 - Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2010

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2010
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2010
  • Lý do và mục đích :  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
  • Tỷ lệ thực hiện     :  01 cổ phiếu – 01 phiếu biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2010
  • Địa điểm thực hiện: 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: