Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Bà Trần Thị Thu Thảo - Cổ đông lớn, đăng ký bán 237.700 CP từ 11/05/2010

1.    Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thu Thảo
2.    Mã chứng khoán giao dịchDHT
3.    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 237.700 CP (tương đương với 5,76% vốn điều lệ)
4.    Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 237.700 CP (tương đương với 5,76% vốn điều lệ)
5.    Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu;
6.    Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận
7.    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày ngày 11/05/2010 đến ngày 11/7/2010.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: