Doanh nghiệp niêm yết

SMT: Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 10.000 CP

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thiện Cảnh
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán: SMT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 76.749 CP (tỷ lệ 2,62%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 86.749 CP (tỷ lệ 2,96%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 05/02/2013
  • Ngày kết thúc giao dịch: 06/02/2013.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: