Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Đại hội cổ đông bất thường năm 2010

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây như sau:

  • Tên TCPH:Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
  • Mã chứng khoán:DHT
  • Loại chứng khoán:Cổ phần phổ thông
  • Mệnh giá:10.000 đồng
  • Ngày đăng ký cuối cùng:10/06/2010
  • Lý do và mục đích:Đại hội cổ đông bất thường năm 2010
  • Tỷ lệ thực hiện:01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện:Dự kiến đầu tháng 7/2010
  • Địa điểm thực hiện: 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán DHT lưu ký thực hiện quyền cho VSD.
Thời gian nộp danh sách: chậm nhất vào ngày 14/06/2010.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: