Doanh nghiệp niêm yết

SMT: Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT,Tổng Giám đốc - đăng ký mua 10.000 CP

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thiện Cảnh
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán: SMT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 76.749 CP (tỷ lệ 2,62%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/02/2013
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/03/2013.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: