Doanh nghiệp niêm yết

DHT: ĐHCĐ bất thường

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2010
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/6/2010
  • Lý do và mục đích :  Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010
  • Tỷ lệ thực hiện     :  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện           : Dự kiến đầu tháng 7/2010
  • Địa điểm thực hiện            : 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: