Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lê Văn Dũng - Cổ đông lớn, đã mua được 790.800 CP

  • Tên cổ đông lớn: Lê Văn Dũng
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Mã chứng khoán sở hữu: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi mua: 0 CP;
  • Số lượng cổ phiếu đã mua:  790.800 CP (tương đương với 19,18% Vốn điều lệ Công ty);
  • Số lượng CP nắm giữ sau khi mua: 790.800 CP (tương đương với 19,18% Vốn điều lệ Công ty);
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn HNX
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Ngày thực hiện giao dịch: từ ngày 19/05/2010 đến ngày 02/6/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: