Doanh nghiệp niêm yết

CTCP SÔNG ĐÀ 10.1 ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI TTGDCK HÀ NỘI

Ngày 06/12/2006, Giám đốc TTGDCK Hà Nội đã ký quyết định số 66/QĐ-TTGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Sông Đà 10.1 . Theo đó, cổ phiếu của CTCP Sông Đà 10.1 được chính thức ĐKGD tại TTGDCK Hà Nội kể từ ngày 06/12/2006 với nội dung cơ bản như sau:
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: SNG
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  • Số lượng: 1.900.000 cổ phiếu
  • CTCP Sông Đà 10.1 có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.
  • CTCP Sông Đà 10.1 có trụ sở chính tại Xã Lam nông, Huyện Chưpảh, tỉnh Gia Lai và là doanh nghiệp thứ 66 được chấp thuận ĐKGD cổ phiếu tại TTGDCKHN.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: