Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Đăng ký mua cổ phiếu quỹ

Sở GDCK Hà Nội nhận được Thông báo số 216/TB-CTD ngày 10/6/2010 của CTCP Dược phẩm Hà Tây về việc đăng ký mua cổ phiếu quỹ, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

 • Tổ chức đăng ký giao dịch : CTCP Dược phẩm Hà Tây 
 • Trụ sở chính :  80 Quang Trung, thành phố Hà Đông, Hà Nội
 • Vốn điều lệ: 41.226.020 đồng
 • Mã cổ phiếu: DHT
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua: 0 CP;
 • Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký thực hiện mua: 400.000 cổ phiếu (tương đương 9,7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành);
 • Mục đích: Mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và tăng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên một cổ phiếu;
 • Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường;
 • Thời gian thực hiện mua : từ ngày 28/06/2010 đến ngày 09/9/2010
 • Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
 • Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần
 • Công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần chứng khoán Hà Nội (HSSC).
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: