Doanh nghiệp niêm yết

SNG: BA PHÓ GIÁM ĐỐC ĐĂNG KÝ BÁN TỔNG CỘNG 13.000 CỔ PHIẾU

TTGDCK Hà Nội thông báo về việc giao dịch của cổ phiếu của các cổ đông nội bộ CTCP Sông Đà 10.1 như sau:

- Phương thức thực hiện giao dịch: Thoả thuận và báo giá

- Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân

- Thời gian giao dịch: Từ 6/4/2007 đến 29/6/2007.

Những người thực hiện giao dịch:

1. Ông Thái Doãn Tân

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 10.570 cổ phiếu

- Số cổ phiếu bán tối đa: 5.000 cổ phiếu

2.  Ông Nguyễn Văn Mai

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 8.630 cổ phiếu

- Số cổ phiếu bán tối đa: 5.000 cổ phiếu

3. Phùng Văn Vân

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 8.960 cổ phiếu

- Số cổ phiếu bán tối đa: 3.000 cổ phiếu

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: