Doanh nghiệp niêm yết

SNG: THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 VÀO NGÀY 05/04/2007

Căn cứ theo yêu cầu của Công ty cổ phần Sông Đà 10.1, TTGDCK Hà Nội xin thông báo một số thông tin về Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của CTCP Sông Đà 10.1 năm 2007 với các nội dung cụ thể như sau :

1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 5, ngày 5/4/2007

2. Địa điểm: Hội trường 19.5, số 18 đường Wừu, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

3. Nội dung Đại hội :

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007;

- Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2006;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2006;

- Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS;

- Các nội dung thường kỳ khác.

4. Thời gian đăng ký dự họp: Từ ngày 27/3/2007 đến hết ngày 2/4/2007

Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ quyền đăng ký tại: CTCP Sông Đà 10.1

+ Gửi Fax theo số: 059. 716845

+ Qua điện thoại: 059. 716846

+ Hoặc gửi về địa chỉ: CTCP Sông Đà 10.1, số 138 Lê Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Đăng ký uỷ quyền cho người khác tham dự: Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội;

+ CMTND của người được uỷ quyền.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo CMTND hoặc hộ chiếu.

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin trân trọng thông báo ./.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: