Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Nguyễn Văn Tuân - cổ đông lớn đã mua 334.500 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn thuộc CTCP Dược phẩm Hà Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên cổ đông lớn: Nguyễn Văn Tuân
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Mã chứng khoán sở hữu: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi mua: 0 CP;
  • Số lượng cổ phiếu đã mua:  334.500 CP (tương đương với 8,11% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành);
  • Số lượng CP nắm giữ sau khi mua: 334.500 CP (tương đương với 8,11% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành);
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Ngày thực hiện giao dịch: từ ngày 14/6/2010 đến ngày 17/6/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: